Gwarancja rezerwacji:

1. Gwarancją rezerwacji jest wniesienie zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji.
2. Zaliczkę należy wpłacić przelewem na konto bankowe:

BS Ruciane Nida O/Piecki 38 9364 0000 2006 0399 7020 0001
Dla kont zagranicznych: PL38 9364 0000 2006 0399 7020 0001
Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR

3. Rezerwacje wstępne przyjmujemy na 24 godziny, po tym terminie rezerwacja jest automatycznie anulowana.

Anulacja rezerwacji:

1. W przypadku niedojazdu  hotel obciąży Gościa wysokością wpłaconego zadatku.

2. Rezerwacja noclegu może być bezkosztowo anulowana w terminie do 21 dni i więcej przed planowanym przyjazdem. Kwota wpłaconego zadatku będzie zwrócona na konto, z którego był dokonany przelew.
W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 21 dni – wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz Gościńca