REGULAMIN GOŚCIŃCA MAZUR

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 • W gościńcu obowiązuje doba hotelowa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 • Śniadanie jest wliczone w cenę i podawane w formie bufetu w restauracji obiektu w godz. 8.00-10.00. Prosimy Gości o niewynoszenie jedzenia do pokoi.
 • W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22.00 – 6.00.
 • Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju, również klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
 • Gościniec świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić recepcję zaraz po stwierdzeniu szkody.
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez Gości opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 • Goście korzystający z usług pensjonatu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości obiektu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego Gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 • Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawienie w pokoju noclegowym mienia Gościa.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienia klucza lub karty) powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Gość zostanie obciążony kosztami naprawy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Dzieci mogą korzystać z atrakcji gościńca pod nadzorem osoby dorosłej, która w pełni ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Zachowania gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 • Całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w obiekcie. Palenie tylko w wyznaczonych miejscach.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminy zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 • Po upływie terminy pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić klucz lub kartę w recepcji (za zgubioną kartę lub klucz pobieramy opłatę 30zł).
 • Parking Gościńca jest bezpłatny, niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu lub mienia tam pozostawionego.

 

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.

Dziękujmy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w naszym gościńcu.

 

WIFI: Mazur Krutyn H: Mazur123

Gościniec Mazur

Krutyń 36B, 11-710 Piecki

Tel. 506 137 368

www.krutyn.mazury.pl

cesarz@cesarz.mazury.pl